เชิดชาย อินทรประเสริฐ

เชิดชาย อินทรประเสริฐ

โปรดักชั่น

2533

พันธุ์หมาบ้า

- อำนวยการสร้าง