เชิง ไชยยศ

เชิง ไชยยศ

นักแสดง

2509

นางนกป่า

- สารวัตรเมฆ