เชษฐ์ ชัชวาล

นักเขียน

2518

ปล้นครั้งสุดท้าย

- บทประพันธ์
2520

รุกฆาต

- บทประพันธ์
2528

ปลัดเพชรบ่อพลอย

- บทประพันธ์
2528

ไอ้หนูภูธร

- บทประพันธ์

นักเขียน

2552

พยัคฆ์ยี่เก

- บทประพันธ์