เชน ธนา ลิมปยารยะ

ธนาตรัยฉัตร ภูโชคอนันต์ ชื่อเล่น เชน (นามสกุลเดิม ลิมปยารยะ)
เกิด 21 กรกฎาคม 2530
มีส่วนสูง 180 เซนติเมตร
มีพี่ชาย 1 คน และพี่สาว 1 คน เป็นอดีตสมาชิกวงไนซ์ ทู มีท ยู แล้วมาเป็นศิลปินเดี่ยว ในค่ายอาร์เอส ตั้งแต่ปี 2549-2557

ช่วงระหว่างที่เป็นนักร้องได้เปิดธุรกิจขายของ Gift Shop จากเกาหลี ชื่อ “ซอลมุนปัง” ที่สยามสแควร์ ซอย 2 และขยายสาขามาที่ ห้างแพลตตินั่ม ประตูน้ำ ขายเสื้อผ้าแฟชั่น ออกแบบ และส่งตัดเอง

ต่อมาปี 2552-2554 มีโอกาสได้ทำงานเป็นพนักงานฝ่ายการตลาด บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด และปี 2554-2557 เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ บริษัท วุฒิศักดิ์ คอสเมติก จำกัด
ปี 2557 ถึงปัจจุบัน เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมาโด้ กรุ๊ป จำกัด

ปัจจุบันเชน” ที่ขอเปลี่ยนนามสกุลจาก “ลิมปยารยะ” เป็น “ภูโชคอนันต์” เพราะบวกลบตัวเลขแล้วลงตัวเสริมเรื่องบารมีเงินทอง แถมเจ้าตัวยังอยากตั้งต้นวงศ์ตระกูลใหม่ เพราะที่ผ่านมาล้มลุกคลุกคลานจนผ่านอุปสรรคมาถึงทุกวันนี้
ล่าสุดเจ้าตัวก็ส่งท้ายปี 2563 ด้วยการเปลี่ยนชื่อจาก “ธนา” เป็น “ธนาตรัยฉัตร” เพื่อเสริมความเฮงของธุรกิจที่ปีนี้ (2564)

ด้านการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา อนุบาลยอแซฟอุปถัมภ์ จ.นครปฐม
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จ.นครปฐม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนทิวไผ่งาม
ระดับปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์