เฉลิม พันธุ์นิล

เฉลิม พันธุ์นิล

อาร์ต

2481

แม่สื่อสาว

- กำกับศิลป์
2481

วันเพ็ญ

- กำกับศิลป์
2482

ปิดทองหลังพระ

- กำกับศิลป์