เฉลิม กาญจนรัตน์

เฉลิม กาญจนรัตน์

ช่างภาพ

2498

ทางเปลี่ยว

- ถ่ายภาพ