เฉลา ประสพศาสตร์

เฉลา ประสพศาสตร์ เกิดปี 2474 การศึกษา โรงเรียนสงวนศรี โรงเรียนพุทธารามจนสำเร็จ

นักแสดง

2553

ไฟอมตะ

- ยาย
2551

ผ่าโลกบันเทิง

- นมขาว/ป้าขาว
2545

แสงดาวฝั่งทะเล

- (รับเชิญ)
2543

เงา

- นมช้อย
2543

กามเทพลวง

- ป้าปรุง
2542

กากับหงส์

- (รับเชิญ)
2540

ซุ้มสะบันงา

- คำเอ้ย
2538

โอ้มาดา

- คุณหญิงแม้น
2537

ดาวพระศุกร์

- นมแม้น
2536

บัลลังก์เมฆ

- คุณหญิงสุดใจ นทีพิทักษ์
2535

สองฝั่งคลอง

- คุณกลีบ
2534

สี่แผ่นดิน

- คุณเนียน
2534

กะลาก้นครัว

- คุณยาย (แม่พระเอก)
2532

ลูกทาส

- นมอ้อน
2530

ทองเนื้อเก้า

- คุณยายวิมล
2531

รัตนาวดี

- (รับเชิญ)