เจ๋ง โชติพัฒน์ สุทัศนทรวง

โชติพัฒน์ สุทัศนทรวง ชื่อเล่น เจ๋ง ชื่ออังกฤษ : Jeng Chotipat Suthadsanasoung
  • เกิด 30 พฤศจิกายน 2547