เจ็ท เจษฎากร บัณฑิต

เจษฎากร บัณฑิต ชื่อเล่น เจ็ท (ชื่ออังกฤษ : Jet Jetsadakorn Bundit) เป็นนักแสดงและนักร้องชาวไทย
  • วันเกิด : 3 กันยายน 2541
  • ส่วนสูง : 185 ซม.
  • ด้านการศึกษา : ปริญญาตรี คณะมนุษย์ศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ติดตาม เจ็ท เจษฎากร บัณฑิต ได้ที่

IG : jet_bundit