เจเจ เจตต์ กลิ่นประทุม

เจตต์ กลิ่นประทุม ชื่อเล่น เจเจ เกิดวันที่ 20 ธันวาคม 2528 ด้านการศึกษา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทร์เดชา นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา