เจเจ รัฐศาสตร์ บุตรวงศ์

รัฐศาสตร์ บุตรวงศ์ ชื่อเล่น : เจเจ ชื่ออังกฤษ : JJ Rathasat Butwong เป็นนักแสดงสังกัด Star Hunter Entertainment
• เกิดวันที่ : 23 พฤศจิกายน 2541 (อายุ 25 ปี)
• การศึกษา : โรงเรียนพระกุมารเยซูมหาสารคาม หลักสูตรภาษาอังกฤษ โรงเรียนสารคามพิทยาคม

ติดตาม เจเจ รัฐศาสตร์ บุตรวงศ์ ได้ที่
IG : jj.sunday