เจือ จักษุรักษ์

เจือ จักษุรักษ์

นักแสดง

2504

เรือนแพ

- กรรมการมวย บนเวทีราชดำเนิน