เจิน ณิชชาพัณณ์ ชุณหะวงศ์วสุ

ณิชชาพัณณ์ วิเศษไพฑูรย์ หรือชื่อเดิม ณิชชาพัณณ์ ชุณหะวงศ์วสุ, วรัญญา เจริญพรสิริสุข ชื่อเล่น เจิน เกิด 8 ธันวาคม 2528 เป็นนักแสดงในสังกัดช่อง 3 การศึกษา ประถมศึกษา โรงเรียนสมรรถภาพวิทยา, โรงเรียนวรรธนะวิทย์ มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเสสะเวชวิทยา มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ปริญญาตรี สาขาวัสดุศาสตร์เครื่องประดับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นักแสดง

2017

เดือนประดับดาว

- เฟยหลัน
2017

เพชรกลางไฟ

- หม่อมเจ้าหญิงอทริกา
2016

แรงตะวัน

- สุรีย์ รุจิกาญจน์กุล (รับเชิญ)
2015

สะใภ้จ้าว

- ศศิรัชน์ รัชนีกุล (คุณกลาง)
2013

พรพรหมอลเวง

- หมอหนึ่ง
2013

ทองเนื้อเก้า

- ศรีวรรณ
2012

รากบุญ

- ปริม
2011

เพลิงทระนง

- สิตา
2011

ดอกส้มสีทอง

- กรองกาญจน์ เจนพานิชย์สกุล (หมวยใหญ่) (รับเชิญ)
2009

เสน่หาเงินตรา

- มาริสา
2008

ชุมทางเสือเผ่น

- เง๊กลั้ง
2008

ใจร้าว

- (รับเชิญ)
2008

สวรรค์เบี่ยง

- หนูนิด
2007

แม่หัวลำโพง

- ลิลลี่
2007

ยอดกตัญญู

- ผึ้ง