เจษฎา คำไหล

เจษฎา คำไหล

ช่างภาพ

2527

เสือกัดสิงห์

- ถ่ายภาพ