เจริญ พูนวรลักษณ์

เจริญ พูนวรลักษณ์

โปรดักชั่น

2515

แม่งู

- อำนวยการสร้าง
2521

สายัณห์พิศวาส

- อำนวยการสร้าง