เจริญผล ทัพพะวัฒนะ

เจริญผล ทัพพะวัฒนะ

ช่างภาพ

2500

สาปสวรรค์

- ถ่ายภาพ