เจมี่ จุฑาพิชญ์ อินทร์จันทร์

เจมี่ จุฑาพิชญ์ อินทร์จันทร์ ชื่ออังกฤษ : Jamie Juthapich Indrajundra เป็นนักแสดงชาวไทย
  • วันเกิด : 12 ธันวาคม 2540
  • ส่วนสูง : 167 ซม.
  • การศึกษา : ระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ติดตาม เจมี่ จุฑาพิชญ์ อินทร์จันทร์ ได้ที่

IG เจมี่ จุฑาพิชญ์ อินทร์จันทร์ : jamiejuthapich