เจมีไนน์ นรวิชญ์ ฐิติเจริญรักษ์

นรวิชญ์ ฐิติเจริญรักษ์ ชื่อเล่น : เจมีไนน์ ชื่ออังกฤษ : Gemini Norawit Titicharoenrak เป็นนักแสดงชาวไทย
• เกิดวันที่ 13 มิถุนายน 2547 (อายุ 20 ปี)
• ส่วนสูง : 183 ซม.
• การศึกษา : ระดับปริญญาตรี สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรศิลปศาสตร และวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ)

ติดตาม เจมีไนน์ นรวิชญ์ ฐิติเจริญรักษ์ ได้ที่
IG เจมีไนน์ นรวิชญ์ ฐิติเจริญรักษ์ : gemini_nt
Twitter เจมีไนน์ นรวิชญ์ ฐิติเจริญรักษ์ : @gemini_ti

นักแสดง

2566

Our Skyy 2

- ติณณ์ (แฟนผมเป็นประธานนักเรียน)