เจมส์ สุภวัชร อมรเลิศวิมลกุล

สุภวัชร อมรเลิศวิมลกุล ชื่อเล่น เจมส์