เจมส์ ศุภวิชญ์ บุญเกษม

ศุภวิชญ์ บุญเกษม ชื่อเล่น เจมส์ หรือ เจมส์ AF8 วันเกิด 16 ธันวาคม 2536

นักแสดง

2014

มนต์เจตภูต

- เลิศนรา เหมือนสิทธิโชค (พี่ชายของรุ้งมณี)/อดีต ขุนนางในวังหลวง