เจนภพ จบกระบวนวรรณ

เจนภพ จบกระบวนวรรณ ชื่อจริง สันติภพ เจนกระบวนหัด เกิดวันที่ 21 เมษายน 2498 ด้านการศึกษา เริ่มเรียนคำว่า ก.ไก่ ก.กา ที่หน้าค่าย เขาพระงาม จังหวัดลพบุรี กับคุณครูชาวบ้านใกล้ๆ บ้านพักนายทหาร ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ศึกษาที่โรงเรียนรัตโนภาส จังหวัดนครราชสีมา ประถมศึกษาปีที่ 7 เทอมต้น ที่โรงเรียนรัตโนภาส จังหวัดนครราชสีมา เช่นเดิม ประถมศึกษาปีที่ 7 เทอมกลาง ศึกษาที่โรงเรียนรวมมิตรวิทยา จังหวัดนครราชสีมา ประถมศึกษาปีที่ 7 เทอมปลาย ศึกษาที่โรงเรียนวัดแค (ภัทรญาณวิทยา) อำเภอ นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม มัธยมศึกษาตอนต้น ศึกษาที่โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษฎิ์ อำเภอ นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม มัธยมศึกษาตอนปลาย ศึกษาที่โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี อุดมศึกษาที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพ ฯ คณะโบราณคดี เริ่มแรกในการเข้าสู่วงการ เริ่มต้นเขียนหนังสือครั้งแรกคือวิจารณ์วารสารดำรง (คอลัมน์วิจารณ์หนังสือ) ของหนังสือพิมพ์ ประชาชาติรายวัน เมื่อปี 2517 ถือเป็นการกำเนิดนามปากกา "เจนภพ จบกระบวนวรรณ" งานเขียนมีทั้งทั้งบทวิจารณ์,สารคดี,บทกวี,บทสัมภาษณ์,เรื่องสั้น,คอลัมนิสต์ ส่วนใหญ่ที่เขียนที่ทำมาเป็นงานด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านพื้นเมือง มหรสพไทยและเพลงภาพยนตร์ไทย ลูกทุ่ง (ร่วมสมัย) เป็นต้น เลยมีนามปากกาใหม่ว่า นิจ ศุภสาคร ช่วงที่เรียนปี 2 และปีที่ 3 ทำงานพิเศษตรวจปรู้ฟพิสูจน์อักษรที่ โรงพิมพ์พิฆเนศและนิตยสารแมน ของ พจนาถ เกศจินดา ช่วงเรียนปีที่ 4 ทำงานที่โรงพิมพ์เรือนแก้ว ของคุณครู สุจิตต์ วงษ์เทศ (ศิลปินแห่งชาติ) จากคนพิสูจน์อักษรจนได้เป็นผู้ช่วยบรรณาธิการ สำนักพิมพ์การเวก ผู้ช่วยบรรณาธิการนิตยสารเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรม ผู้ช่วยบรรณาธิการนิตยสารเดินทางท่องเที่ยวและนิตยสารภรรยา ผู้ช่วยบรรณาธิการนิตยสารศิลปวัฒนธรรม,บรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์วิทวัส,บรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์เอเซีย,คอลัมน์นิสต์ประจำหนังสือพิมพ์รายวัน รายเดือน รายปักษ์ รายสัปดาห์ รายสะดวกมากมาย อาทิ ประชาชาติรายวัน,ประชาธิปไตยรายวัน,สยามรัฐรายวัน,เสียงปวงชนรายวัน,อาทิตย์รายสัปดาห์,มติชนรายสัปดาห์,ชาวกรุง,คุรุปริทัศน์,ถนนดนตรี,สยามดารารายวัน และยังเป็นผู้ก่อตั้ง เพื่อนนักเขียนสตูดิโอ อีกด้วย

นักแสดง

1998

เสือ โจรพันธุ์เสือ

- นายประเทือง
2002

มนต์เพลงลูกทุ่งเอฟ.เอ็ม.

- ลูกทุ่ง FM. (รับเชิญ)

นักแสดง