เจนจิตร ธุระการนิสัย

เจนจิตร ธุระการนิสัย

ช่างภาพ

2524

ไอ้ค่อม

- ถ่ายภาพ