เจด้า ศรัณย่า ชุณหศาสตร์

ศรัณย่า ชุณหศาสตร์ ชื่อเล่น เจด้า (ชื่ออังกฤษ : Jayda Saranya Chunhasart) เป็นนักแสดงและผู้ประกาศแจ้งรายการโทรทัศน์ชาวไทย
• เกิดวันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2536 (อายุ 31 ปี)
• ส่วนสูง : 165 ซม.
• การศึกษา : อนุบาลที่โรงเรียนชาลีสมุทร ระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) ที่โรงเรียนราชวินิตบางเขน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ติดตาม เจด้า ศรัณย่า ชุณหศาสตร์ ได้ที่
IG : jayda_saranya

นักแสดง

2557

ศรีธนญชัย 555+

- ศรีนาล

นักแสดง

2565

ขวางทางปืน

- ริสา ธารา
2565

เสาร์ 5

- แตน
2564

คู่แค้นแสนรัก

- อิงจันทร์
2563

ฟ้ามีตะวัน

- พัชรี
2562

ยอดรักนักรบ

- ส้มจี๊ด
2560

สุดรักสุดดวงใจ

- เพียงแพร
2560

ภารกิจรัก ยึดฟ้าหาพิกัดรัก

- เรืออากาศตรี ศรินทร์
2560

นักบุญทรงกลด

- เหมยฮัว
2559

ทอง 10

- เพียงมาศ
2558

เพลงรักเพลงลำ

- ทองน้ำงาม
2557

หัวใจเถื่อน

- วัชรี รัตนพงษ์
2566

แม่โขง

- ไพลิน/ซู ดาเวนพอร์ต