เค ไชยณรงค์ แต้มพงษ์

ไชยณรงค์ แต้มพงษ์ ชื่อเล่น เค ด้านการศึกษา ระดับปริญญาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และ Interior Design สาขาตกแต่งภายใน

นักแสดง

2553

น้ำ ผีนองสยองขวัญ

- แฟนมาร์คกี้