เค้ก สุภชา อัครทองสกุล

สุภชา อัครทองสกุล ชื่อเล่น เค้ก ด้านการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นักแสดง

2016

ม่านดอกงิ้ว

- อารียา
2016

นาคี

- เจิดนภา (เจิด) (ปัจจบัน) นางเพ็ง (อดีต)