เคทริน วาสิตา โอเร็ม

เคทริน วาสิตา โอเร็ม

นักแสดง

2015

นางร้ายที่รัก

- พิมพ์ชนก ทรัพย์ไพศาลอนันต์ (พิมพ์) (วัยเด็ก)