เขมันต์ ประสิทธิ์พานิช

เขมันต์ ประสิทธิ์พานิช

นักแสดง

2014

ภพรัก

- ผบ สงคราม (วัยหนุ่ม)