เก้า ฐิติพงษ์ ติโลกวิชัย

ฐิติพงษ์ ติโลกวิชัย ชื่อเล่น เก้า เกิด 2532 ด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

นักแสดง

2549

เขาชนไก่

- บุญรอด