เก็ต นรเศรษฐ์ วิมุกติพันธุ์

นรเศรษฐ์ วิมุกติพันธุ์ ชื่อเล่น เก็ต
  • เกิด 4 เมษายน 2543
  • สูง 182 ซม.