เกียรติศักดิ์ รามวงษ์ (กบ ชิงร้อยชิงล้าน)

เกียรติศักดิ์ รามวงษ์ หรือ กบ ชิงร้อยชิงล้าน เกิด 21 สิงหาคม 2519 เสียชีวิต 28 เมษายน 2561 (42 ปี)