เกาเป่าสู้

นักแสดง

กํากับการแสดง

2518

ราชินีฝิ่น

- ผู้กำกับ
2520

เศษมนุษย์

- ผู้กำกับ

นักเขียน

2520

เศษมนุษย์

- บทภาพยนตร์