เกหลง เก่งทุกทาง

เกหลง เก่งทุกทาง

อำนวยการสร้าง

2523

ไอ้ย่ามแดง

- อำนวยการสร้าง

โปรดักชั่น

2521

ใครว่าข้าชั่ว

- อำนวยการสร้าง
2524

ค่าน้ำนม

- อำนวยการสร้าง
2525

นี่หรือมนุษย์

- อำนวยการสร้าง
2526

เจ้าสาวนักเลง

- อำนวยการสร้าง