เกษร ศรยานยนต์

โปรดักชั่น

2534

สิงห์เหนือเสืออีสาน

- อำนวยการสร้าง