เกษม สุขนิรันดร์

นักเขียน

2511

ระฆังผี

- บทประพันธ์
2512

ทับสะแก

- บทประพันธ์