เกรียง ไกรสร

เกรียง ไกรสร

กํากับการแสดง

2520

เพลิงทะเล

- ผู้กำกับ

นักเขียน

2502

ชาติสมิง

- บทประพันธ์
2506

เก้ามังกร

- บทประพันธ์
2507

ราชสีห์กรุง

- บทประพันธ์
2509

คมสีหราช

- บทภาพยนตร์
2514

วิมานสีทอง

- บทประพันธ์
2522

ชาติหินดินระเบิด

- บทประพันธ์