เกรียง สมัญญาภรณ์

โปรดักชั่น

2525

อีสาวทรหด

- อำนวยการสร้าง