เกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์

เกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์

โปรดักชั่น

2535

รองต๊ะแล่บแปล๊บ

- อำนวยการสร้าง