เกรียงศักดิ์ จันทรศร

เกรียงศักดิ์ จันทรศร ชื่ออังกฤษ : Kriangsak Chantarasorn

นักแสดง

2566

บักจ่อย สแว็กแก๊ก LA LA BOY

- เพื่อนโดนดึงกางเกง