ฮัท จิรวิชญ์ พงษ์ไพจิตร

จิรวิชญ์ พงษ์ไพจิตร หรือ ฮัท เดอะสตาร์ เป็นที่รู้จักจากการแข่งขันรายการ เดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว ปี 8 ได้หมายเลขประจำตัวในการแข่งขันคือ หมายเลข 7 และได้อันดับในการแข่งขันคือ อันดับ 7 จิรวิชญ์ พงษ์ไพจิตร เกิดเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2534 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และปริญญาตรีสาขาการแสดงและกำกับการแสดง จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เข้าร่วมในรายการเดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว ปี 8 ได้เป็นตัวแทนจากภาคเหนือ และได้เข้ามาเป็น 8 คนสุดท้าย เป็นลำดับที่ 2 ก่อนหน้าการประกวดเดอะสตาร์ ฮัทเคยเป็นแดนเซอร์ของ D-Dance Troupe เคยเต้นให้กับคอนเสิร์ตอังกอร์พลัสของธงไชย แมคอินไต และคอนเสิร์ตของดัง พันกร มาก่อน

นักแสดง

2557

แผลเก่า The Scar

- ร้อยตรีสง่า
2565

มายาพิศวง

- ภูผา
2559

อาม่า

- ตี๋น้อย
2558

แม่เบี้ย

- ภาคภูมิ

นักแสดง

2562

ศรีอโยธยา ภาค 2

- วายุ เกรียงไกรฤทธิ์
2560

ศรีอโยธยา

- เจ้าฟ้าสุทัศขัติยราชกุมาร/วายุ เกรียงไกรฤทธิ์(ยุคปัจจุบัน)