อ๊อด พันธุ์เณร

โปรดักชั่น

2526

ไอ้ทุยลุยกรุง

- อำนวยการสร้าง