อ้อย อัจฉริยะกร

นักแสดง

นักเขียน

2506

เพลิงทรนง

- บทประพันธ์
2508

ชาติเจ้าพระยา

- บทประพันธ์

นักเขียน

2563

กาเหว่า

- บทประพันธ์