อ้อยใจ วลัยพรรณ

อ้อยใจ วลัยพรรณ

โปรดักชั่น

2518

พ่อยอดมะกอก

- อำนวยการสร้าง
2519

ขอเพียงรัก

- อำนวยการสร้าง
2519

มือปืนขี้แย

- ดำเนินงานสร้าง