อ้อมพอนด์ นฤมล ทอลุ่ม

นฤมล ทอลุ่ม ชื่อเล่น อ้อมพอนด์ ชื่ออังกฤษ : Aomponds Naruemol Torlum
  • เกิด 28 สิงหาคม 2538
  • ส่วนสูง 166 ซม.
ติดตาม อ้อมพอนด์ นฤมล ทอลุ่ม ได้ที่

IG : aomponds.38
Facebook : Naruemol Aomponds Torlum 
TikTok : @aomponds.38