อ้น ทรงวุฒิ ศรีเชิดชูธรรม

ทรงวุฒิ ศรีเชิดชูธรรม ชื่อเล่น อ้น เกิดวันที่ 15 ตุลาคม 2522 เป็นนักแสดงชาวไทย