อ้น กษมา คำตานิตย์

กษมา คำตานิตย์ ชื่อเล่น : อ้น ชื่ออังกฤษ : Aon Kasama Khamtanit เป็นนักแสดงชาวไทย
• เกิดวันที่ : 3 กรกฎาคม 2543 (อายุ 24 ปี)
• การศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์ เอกคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ติดตาม อ้น กษมา คำตานิตย์ ได้ที่
IGaonn.k
Facebook Kasama Khamtanit