อุ๊ สมรัชนี เกษร

สมรัชนี เกษร ชื่อเล่น: อุ๊ วันเกิด : 9 สิงหาคม 2510 การศึกษา : โรงเรียนราชินี : มหาวิทยาลัยรังสิต อุ๊ สมรัชนี เกษร เป็นนักแสดงและนางแบบชาวไทย