อุไร ศิริสมบัติ

อุไร ศิริสมบัติ

อาร์ต

2498

สร้อยฟ้าขายตัว

- กำกับศิลป์
2501

เจ็ดแหลก

- กำกับศิลป์
2501

บุกแหลก

- กำกับศิลป์
2503

ยอดชายชาตรี

- สร้างฉาก
2504

มังกรหยก

- กำกับศิลป์
2506

มังกรห้าเล็บ

- กำกับศิลป์
2509

เหยี่ยวสังหาร

- สร้างฉาก/กำกับศิลป์
2514

วิมานสีทอง

- กำกับฝ่ายศิลป์