อุไร วชิรานนท์

อุไร วชิรานนท์

โปรดักชั่น

2511

เดชผีดิบ

- อำนวยการสร้าง
2511

ฝนหลงฟ้า

- อำนวยการสร้าง