อุไร ลักษณชาญ

อุไร ลักษณชาญ

โปรดักชั่น

2495

มาริยานางในเกาะนรก

- อำนวยการสร้าง