อุไรวรรณ ภักดีวิจิตร

อุไรวรรณ ภักดีวิจิตร

โปรดักชั่น

2517

ขัง 8

- อำนวยการสร้าง
2517

หัวใจ 100 ห้อง

- อำนวยการสร้าง
2519

สวรรค์ยังมีชั้น

- อำนวยการสร้าง
2519

สัตว์มนุษย์

- อำนวยการสร้าง
2519

เสาร์ 5

- อำนวยการสร้าง
2520

ตามฆ่า 20,000 ไมล์

- อำนวยการสร้าง
2521

เสือเผ่น

- อำนวยการสร้าง
2521

หอหญิง

- อำนวยการสร้าง
2524

ขังแดง

- อำนวยการสร้าง
2524

สนับมือ

- อำนวยการสร้าง
2525

พยัคฆ์ร้าย 6 แผ่นดิน

- อำนวยการสร้าง
2526

ดวงนักเลง

- อำนวยการสร้าง